Nowości:

Mapa do celów projektowych Olsztyn

Rzetelne geodezyjne przygotowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA
Rzetelne geodezyjne przyszykowanie inwestycji w HORYZONT GEODEZJA jest możliwe, gdyż będą zajmować się tym doświadczeni eksperci. Klienci zgłaszający się do mapa do celów projektowych olsztyn mają świadomość, że wszystko będzie wykonane wieloaspektowo. W pierwszej kolejności geodeci dedykowani do konkretnego zlecenia pozyskują materiały geodezyjno – kartograficzne z Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kolejno opracowują staranne mapy w celach projektowych i innego rodzaju opracowania tematyczne. Po opracowaniu dokumentacji zajmą się natomiast uzgodnieniami branżowymi. Zleceniodawcy mogą liczyć na opracowanie takich dokumentów jak: mapy analogowe i numeryczne, numeryczny model terenu, UAV, pomiary poziomu posadzek oraz zrobienie dowolnych wyrysów. Firma zajmuje się także opracowaniami geodezyjno – prawnymi, jakie dotyczą na przykład: obrotu nieruchomościami, wykupu, wywłaszczenia, sprzedaży, zniesienia współwłasności bądź sporządzania map w celach sądowych.