Nowości:

Pomoc dla rodzin zastępczych

Problemy potomstwa bez rodziców – pomoc dla rodzin zastępczych
Jednym z najistotniejszych zadań, jakie stawiane są przed społecznościami zorganizowanymi i ich przywódcami, jest zapewnienie beztroskiego, pewnego dzieciństwa najmłodszym mieszkańcom. Łączy się to z prawem do edukacji, osobistego rozwoju oraz poszanowania godności każdego potomka. Oczywistym środowiskiem, w jakim prawa te są spełniane jest rodzina. W momencie niemniej jednak, kiedy rodzina, z punktu widzenia malucha, przestaje istnieć czy też działać, państwo, przez własne instytucje ma obowiązek przejąć opiekę nad maluchem do czasu jego pełnoletniości. Reguła taka była dokonywana też w czasach, kiedy tak właściwie nie było to zapisana w żadnym akcie prawnym. Dzieci pozbawione rodziców znajdowały schronienie w sierocińcach i różnego typu ochronkach. Były one przeprowadzane przez towarzystwa dobroczynne czy też stowarzyszenia – przetestuj Pomoc dla rodzin zastępczych. Jakość tej opieki bywała czasami niezwykle kłopotliwa, zawsze jednak zakładano w nich szansę przekazania podopiecznego na wykształcenie rodzinie, która go wybrała, choć nie zawsze było to tożsame z adopcją.