Nowości:

Psycholog Lublin

Jak radzić sobie z nerwami? Psycholog pomoże
Agresja zwykle kojarzy nam się z czymś wybitnie niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o prywatne życie. Ludzie agresywni, to zazwyczaj osoby z rozległą ilością kompleksów, nie radzące sobie z komplikacjami i przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym i oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wypływa, że to mężczyźni bywają znacznie bardziej agresywni niż kobiety, chociaż przyznać wypada, że niedużo jest zgłaszanych przypadków agresji kobiet wobec mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do wyjątkowości. W Polsce jest wybitnie wiele przypadków agresji wobec słabszy oraz dotyczy to również dzieci, jak zwierząt. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów wywołujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie traktuje to jedynie osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najprawidłowiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to dobry przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej i jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekonsekwentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline czy socjopatia. Osoby dotknięte tymi zaburzeniami są najczęściej wybitnie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się jakichkolwiek norm społecznych oraz kierują się tylko tym, co uznają za porządne dla siebie. Omawiane zakłócenia przynależą do tych zjawisk społecznych, które najbardziej fascynują psychologów oraz psychiatrów, iż względu na ich złożoność i problemy z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.